Opleidingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KNGU Opleidingsactiviteiten
 1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingsactiviteiten die door/of vanwege de KNGU worden verzorgd.
 2Aanmelden voor een opleidingsactiviteit dient digitaal te verlopen via www.kngucampus.nl. Deelname is mogelijk nadat de KNGU de aanmelding digitaal heeft bevestigd.
 3Tarievenlijst Opleidingen 
Bij aanmelding hanteren we de op dat moment geldende tarieven. De tarieven zijn inclusief BTW, cursusmateriaal en readers (tenzij anders vermeld). 
 4Annuleren
Vóór de opleiding/bijscholing is tot 2 weken voor de startdatum van de opleidingsactiviteit kosteloos en moet schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij het KNGU bondsbureau, Postbus 142, 7360 AC Beekbergen/serviceteam@kngu.nl

De ontvangstdatum van de annulering is bepalend voor de vaststelling van het tijdstip van annulering. 

Voorwaarden
Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum is 50% van het totale deelnemersbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week voor de aanvangsdatum is 100% van het totale deelnemersbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week van een juryopleiding/bijscholing of een bijscholing waaraan een jurylid gratis deelneemt, wordt €10,00 in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten. 
 5Annuleren
Tijdens de opleiding op initiatief van een deelnemer, blijft het volledige deelnemersgeld verschuldigd. Er vindt restitutie plaats als de annulering plaatsvindt op medisch advies (met een schriftelijke doktersverklaring) of op advies van de docenten. Als het gaat om beëindiging op docentenadvies, dan wordt het bedrag dat voor restitutie in aanmerking komt vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten die uit de beëindiging voor de KNGU voortvloeien. (Minimaal 10% administratiekosten)
 6Een juryopleiding 'voldaan' afronden leidt tot een jurybrevet. Als de cursist, die in principe geen deelnemersbijdrage betaalt, de opleiding vroegtijdig beëindigt of op eigen verzoek niet deelneemt aan het examen of herexamen wordt 50,00 euro in rekening gebracht voor gemaakte  opleidingskosten.
 7De KNGU heeft het recht om in bijzondere situaties een opleidingsactiviteit te verplaatsen of te annuleren.
 8De KNGU heeft het recht om bij een te geringe deelname de opleidingsactiviteit te annuleren. Bij KSS opleidingen zijn minimaal 12 deelnemers vereist (uitgezonderd Ritmische Gymnastiek en Springen, hiervoor zijn 8 deelnemers vereist). Voor de overige opleidingsactiviteiten is het minimum aantal deelnemers 15.
 9De KNGU heeft het recht deelnemers te weigeren wanneer zij zich niet (aantoonbaar of onder aanklacht) houden aan de gedragsregels.
 10Afronden opleidingsactiviteit 
Een opleidingsactiviteit die 'voldaan' wordt afgesloten leidt tot een certificaat of diploma. Om het certificaat of diploma te ontvangen, moet de deelnemer aan al zijn/haar verplichtingen hebben voldaan.
 11Opleidingstermijnen
- Assistent 1, 12 maanden.
- Assistent Leider 2, 12 maanden
- Leider 3, 24 maanden.
 12Auteursrechten
De KNGU behoudt zich alle rechten voor, met name auteursrecht, op verstrekte les- en leermiddelen. Het lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld ten behoeve van de cursist.
 13Financiële verplichtingen / afgifte diploma
Als betaling van deelnemersgeld niet tijdig is voldaan, volgt een aanmaning. Blijft de deelnemer nalatig, dan geeft de KNGU geen diploma af. De KNGU heeft het recht de deelnemer de met 2% verhoogde wettelijke rente van de vervaldag af in rekening te brengen. De deelnemer die in gebreke blijft, is naast eventuele proceskosten, een bedrag schuldig gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 20,00.  
 14

Extra administratiekosten worden in rekening gebracht bij  

-Inschrijven na sluitingsdatum voor een opleiding/bijscholing 
-Aanpassen cq foutief inschrijven:  
-Duplicaat licentiepas: (gegevens worden uit de DigiMembers ledenadministratie van de vereniging gehaald) 
-Duplicaat diploma/certificaat: (gegevens worden uit de inschrijving via de KNGUcampus gehaald)


Zoeken
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×